komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

środa, 25 kwietnia 2018

Marka, Jaroslawa

Pomoc dla zadłużonych

piątek, 13.4.2018 10:08 , komentarze: 0 , odsłony: 211
kategorie artykułu:

Najemcy lub bezumowni użytkownicy gminnych lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) posiadający zadłużenie z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z tych lokali oraz innych opłat związanych z użytkowaniem lokali mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie długu. W tym celu należy pobrać odpowiedni wniosek w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu – parter, pokój nr 15 lub też ze strony internetowej: www. bip.strzegom.pl w zakładce Karty usług/Gospodarka Lokalowa/formularz F-5/ WGL (2).

Do wniosku należy dołączyć: dokumenty poświadczające osiągane dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wszystkich osób zamieszkujących w lokalu, w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o statucie osoby bezrobotnej i pobieranych zasiłkach, w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej – stosowne zaświadczenia o uzyskiwanych świadczeniach, inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi, np. orzeczenie o niepełnosprawności, udokumentowane koszty związane z leczeniem itp., oświadczenie o uznaniu długu, które stanowi załącznik wniosku.

W przypadku starania się o umorzenie zadłużenia należy wypełnić dodatkowy załącznik – oświadczenie o stanie majątkowym (każda osoba pełnoletnia zamieszkująca w lokalu powinna złożyć osobne oświadczenie). Istnieje również możliwość odpracowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o odpracowanie zadłużenia dostępny w Wydziale Obsługi Interesantów tut. Urzędu – parter, pokój nr 15 lub też ze strony internetowej: www. bip.strzegom.pl w zakładce Karty usług/Gospodarka Lokalowa/formularz F-4/WGL (3). Do wniosku należy dołączyć: dokumenty poświadczające osiągane dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wszystkich osób zamieszkujących w lokalu, w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o statucie osoby bezrobotnej i pobieranych zasiłkach.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 21 godz temu
poniedziałek, 23.4.2018 14:00
poniedziałek, 23.4.2018 12:31
poniedziałek, 23.4.2018 12:12
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Miral
Miral
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Auto Max
Auto Max
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D