komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

piątek, 27 kwietnia 2018

Zyty, Teofila

Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie dla budowy obwodnicy Kłodzka

wtorek, 10.4.2018 08:11 , komentarze: 0 , odsłony: 1990
kategorie artykułu:

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisali wczoraj kolejną umowę o dofinansowanie dla projektu drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

GDDKiA stanie się beneficjentem łącznie 40 projektów z dofinansowaniem unijnym. Łączna całkowita wartość tych inwestycji to 49,8 mld zł, w tym wkład unijny to blisko 24,9 mld zł. Po podpisaniu umowy wykorzystanie alokacji dostępnej dla GDDKiA wyniesie ponad 58%.

Kolejne projekty są w ocenie CUPT lub wnioski o dofinansowanie są w przygotowaniu.

Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 i 46.
Całkowita wartość projektu: 244 358 404,12 PLN
Wydatki kwalifikowane: 219 427 031,77 PLN
w tym dofinansowanie unijne: 186 512 977,00 PLN

Projekt polega na budowie obwodnicy miasta Kłodzka w ciągu dk 33 i 46 o parametrach drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 9,19 km wraz z prowadzeniem robót drogowych, budową obiektów inżynierskich, budową kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą, budową kanalizacji sanitarnej, budową sieci wodociągowej, przebudową kolizji, budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oświetlenia i zieleni.

Budowa obwodnicy Kłodzka wpisuje się w cele IV osi priorytetowej Infrastruktura drogowa dla miast, jakimi są zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (tranzytowego), co wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Projekt w całości wpisuje się w realizację ww. celów dotyczących transportu drogowego. Dotyczy budowy drogi znajdującej się poza siecią TEN-T oraz odciąża miasto od nadmiernego ruchu drogowego, poprzez budowę obwodnicy, której rezultatem będzie poprawa skomunikowania drogowego Kłodzka i bezpieczeństwa ruchu na drogach.

 Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2018 r.

GDDKiA/ obwodnicaklodzka.pl/

 

Wasze komentarze

środa, 25.4.2018 14:38
środa, 25.4.2018 13:13
środa, 25.4.2018 09:55
poniedziałek, 23.4.2018 15:20
poniedziałek, 23.4.2018 11:27
niedziela, 22.4.2018 18:03
sobota, 21.4.2018 11:53
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele