komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

środa, 21 lutego 2018

Eleonory, Fortunata

"Zostaliśmy bez autobusu szkolnego. I kto tu stoi po stronie uczniów?" - Starostwo odpowiada

wtorek, 3.10.2017 13:49 , komentarze: 10 , odsłony: 3451
kategorie artykułu:

Wracamy do tematu likwidacji połączenia autobusowego relacji  Polanica – Bystrzyca Kłodzka, w wyniku której od ponad roku młodzież ze Starej Łomnicy i Szklarki ma problem z dojazdem do szkół. O sprawie powiadomili nas mieszkańcy tych miejscowości. O odniesienie się do tematu poprosiliśmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku oraz Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. (O tym pisaliśmy TUTAJ). Stanowisko w tej sprawie zajęło również Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Poniżej publikujemy jego treść. 

Odnosząc się do  treści  artykułu pt: "Zostaliśmy bez autobusu szkolnego. I kto tu stoi po stronie uczniów? - list Czytelników Doba.pl",  opublikowanego w dn. 19.09.2017 r. na portalu dkl.doba.pl, uprzejmie informuję, że ponad rok temu, 29 lutego 2016 r. PKS w Kłodzku S. A.  zawiadomiło oficjalnie Gminę Bystrzyca Kłodzka o konieczności likwidacji połączeń: Polanica Zdr. - Bystrzyca Kłodzka i Bystrzyca Kłodzka - Polanica Zdr.  Podstawą odwołania ww. kursów była ich wysoka nierentowność spowodowana drastycznie niską frekwencją. Należy nadmienić, że o niskiej frekwencji na tej linii informuje także w swej ostatniej wypowiedzi Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, reprezentowany przez p. Bogusława Bieńkowskiego - doradcę Burmistrza ds. komunikacji społecznej, cyt.: "W sytuacji, gdy ze wspomnianych miejscowości do szkół bystrzyckich, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, dojeżdża troje uczniów, taki wydatek nie znajduje uzasadnienia."   Podkreślić należy, iż codzienny kurs autokarem na kilkadziesiąt osób, który de facto przewoził kilkoro pasażerów, nie gwarantował Spółce przychodów nawet na poziomie kosztów utrzymania  ww. połączenia.  PKS wielokrotnie,  na przestrzeni 2016 r. ,  proponowało Gminie współpracę w zakresie partycypacji finansowej samorządu w kosztach realizacji  linii Polanica Zdr. - Bystrzyca Kł.  Kwota  dofinansowania przez Gminę wyliczona przez Przewoźnika miała wynosić 4600,00 PLN brutto/m-c (kurs tam i z powrotem, codziennie), co w skali roku kształtowałoby wydatek Gminy na poziomie  55 200,00 PLN brutto, a nie   110 000,00 PLN rocznie,  jak podaje  w swej wypowiedzi UMiG Bystrzyca Kłodzka. Istotnym jest, że Przewoźnik PKS zaproponował rozliczanie gminnych dopłat na zasadzie tzw. ryzyka rentowności, co oznacza możliwość redukcji kwoty dofinansowania o każdy miesięczny przychód ze sprzedaży biletów  na przedmiotowej trasie.  W rezultacie, Gmina  Bystrzyca Kłodzka, po analizie  raportów frekwencji przekazanych przez PKS w Kłodzku S. A., nie zdecydowała się na udział finansowy w kosztach prowadzenia komunikacji na trasie Stara Łomnica - Bystrzyca Kł. Na brak  podstaw  ekonomicznych dla  realizacji kursu na odcinku St. Łomnica - Bystrzyca Kł.  powoływali się także alternatywni przewoźnicy, do których z propozycją współpracy zwróciła się Gmina Bystrzyca Kł., co stwierdza wyraźnie w swojej wypowiedzi doradca Burmistrza, cyt.: "Nie są nią (przyp. trasą) zainteresowani z uwagi na nierentowność usług". W odpowiedzi UMiG Bystrzyca Kł. czytamy także, że cyt.: "(...) gmina wychodząc naprzeciw trudnościom PKS-u, uwzględniła wnioski jego Zarządu o umorzenia podatkowe. Były to kwoty ok. 30 tys. zł i ponad 18 tys. zł".  Bezsprzecznym jest, że faktyczne kwoty umorzeń nastąpiły w roku 2013 i 2014, czyli w okresie funkcjonowania poprzedniego Zarządu Spółki. W roku 2015 i 2016 (w trakcie kadencji obecnego Zarządu) w procesie przeprowadzania restrukturyzacji, Przewoźnik PKS nie wnioskował o umorzenie podatków.  Dopiero w roku 2017, Prezes PKS zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kł. o umorzenie zaległości podatkowych za I kwartał 2017 r., aczkolwiek otrzymała odpowiedź negatywną. W konsekwencji, podkreślić należy, że na przestrzeni lat 2015-2017 PKS w Kłodzku S. A. uiszczało na rzecz Gminy Bystrzyca Kł. wszelkie należne podatki i opłaty.   PKS w Kłodzku S. A. podtrzymuje gotowość do realizacji kursu Polanica Zdr. - Bystrzyca Kł. i Bystrzyca Kł. - Polanica Zdr., jednakże z uwzględnieniem warunku uzyskania finansowania zewnętrznego przez podmioty zainteresowane.

Harmonogram działań ws. zlikwidowanego kursu Stara Łomnica – Bystrzyca Kł.
29.02.2016 r. - PKS w Kłodzku S. A. zawiadamia Gminę Bystrzyca Kłodzka o planowanej od 1 lipca 2016 r. restrukturyzacji sieci połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy (pismo PKS z 29.02.2016 r. sygn. PKS-22/4/32/2016). PKS w ww. piśmie przedstawia listę połączeń, co do których planuje likwidację lub ograniczenie częstotliwości wykonywania kursów. Jednocześnie PKS informuje o możliwości nawiązania z Przewoźnikiem odpłatnej współpracy w zakresie przewozów gminnych na mocy znowelizowanej Ustawy o PTZ.

14.03.2016 r. - Gmina Bystrzyca Kłodzka wnioskuje o przedstawienie listy kursów planowanych do likwidacji wraz z podaniem informacji o frekwencyjności wskazanych połączeń (pismo Gminy Bystrzyca Kł. z 14.03.2016 r. sygn. WpiRL.7242.3.2016).

04.04.2016 r. - PKS w Kłodzku S. A. przekazuje Gminie Bystrzyca Kłodzka szczegółowe informacje dot. planowanych zmian w komunikacji autobusowej od dnia 01.07.2016 r. łącznie z podaniem frekwencji połączeń (pismo PKS z 04.04.2016 r. sygn. PKS-22/4/45/2016). PKS w ww. piśmie zaproponował również gotowość do spotkania z przedstawicielami Gminy w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień.

15.06.2016 r. - PKS w Kłodzku S. A. przesyła do Gminy Bystrzyca Kłodzka wykaz kursów definitywnie likwidowanych z dn. 25.06.2016 r. oraz wykaz kursów, które pozostają w sieci połączeń (pismo PKS z 15.06.2016 r. sygn. PKS 22/1/5/2016).

10.09.2016 r. - Sołtys Sołectwa Stara Łomnica p. Alicja Stróż (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kłodzku), w imieniu mieszkańców Starej Łomnicy i Nowej Łomnicy zwróciła się do PKS w Kłodzku S. A. z wnioskiem o przywrócenie zlikwidowanych kursu autobusowego do Bystrzycy Kłodzkiej dowożącego uczniów gimnazjum i liceum do szkół na godz. 8:00 oraz kursu powrotnego z Bystrzycy Kłodzkiej o godz. 15:30.

29.09.2016 r. PKS w Kłodzku S. A. kieruje do Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Sołtysa Wsi Stara Łomnica oraz Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pismo informujące o fakcie, iż wnioskowane przez Sołtysa przywrócenie kursów nie jest możliwe ze względu na wysoką nierentowność połączeń na tej trasie. Jednocześnie, PKS w Kłodzku S. A. informuje, iż istnieje możliwość przywrócenia kursów pod warunkiem partycypacji w kosztach utrzymania połączenia przez podmioty zainteresowane (pismo PKS z 29.09.2016 r. sygn. PKS-22/4/304/2016). 

wrzesień 2016 r. - postulaty radnych powiatowych (p. Józef Kołt i p. Longin Marzyński) o przywrócenie połączeń typowo szkolnych na trasie Stara Łomnica – Bystrzyca Kłodzka.

19.10.2016 r. - PKS w Kłodzku S. A., mając na uwadze wnioski i postulaty zgłaszane przez mieszkańców Gminy Bystzryca Kłodzka, rodziców i nauczycieli, a także sugestie radnych powiatowych dot. uruchomienia kursów szkolnych na trasie Stara Łomnica – Bystrzyca Kłodzka, ponownie proponuje Gminie Bystrzyca Kłodzka partycypację finansową w kosztach utrzymania połączeń (partycypacja na poziomie 4600,00 PLN brutto/m-c (kurs codzienny tam i z powrotem). Dodatkowo PKS sugeruje rozliczanie kosztów dofinansowania Gminy poprzez zastosowanie zasady ryzyka rentowności – tzn. Gmina pokrywałaby tylko różnicę w kosztach utrzymania połączenia i kwoty sprzedanych biletów. (pismo PKS z 19.10.2016 r. sygn. 1/88/2016).

21.11.2016 r. - Gmina Bystrzyca Kłodzka zwraca się z wnioskiem o przywrócenie połączeń autobusowych Stara Łomnica – Bystrzyca Kłodzka, jednocześnie informując, iż możliwości finansowe Gminy nie pozwalają na partycypację w kosztach utrzymania kursów. Tym samym, Gmina zwraca się o modyfikację rozkładu jazdy dla przedmiotowych kursów, proponując przesuniecie kursu Polanica – Zdrój – Bystrzyca Kłodzka z godz. 8:30 na godz. 7:20 oraz kursu Bystrzyca Kłodzka – Polanica – Zdrój z godz. 14:40 na godz. 15:30 (pismo Gminy z 21.11.2016 r. sygn. WpiRL.7242.42.2016). Grudzień 2016 r. – przedstawiciele PKS w Kłodzku S. A. uczestniczą w spotkaniu z reprezentacją Gminy Bystrzyca Kłodzka, na którym wyjaśniają brak możliwości przywrócenia przez PKS przedmiotowych połączeń bez udziału finansowego gminy lub innego zainteresowanego podmiotu.

 

Wasze komentarze

Potrzebne są 4 kursy a nie dwa. PKS nie umie...
czwartek, 05.10.2017 09:52 autor: M
To jak rano jedzie z dziećmi autobus , to czeka...
środa, 04.10.2017 14:22 autor: Matka
Bystrzyca - Polanica - Bystrzyca 7:10 - 15:00... będzie
środa, 04.10.2017 08:46 autor: Obserwator
Stara Łomnico przecież masz wspaniałego radnego i co on też...
wtorek, 03.10.2017 18:08 autor: kierowca pks
Czy teraz widać jasno, że brak tu dobrej woli Gminy...
wtorek, 03.10.2017 13:57 autor: abc
dzisiaj, 1 godz temu
1
wtorek, 20.2.2018 12:40
27
poniedziałek, 19.2.2018 09:50
sobota, 17.2.2018 16:24
piątek, 16.2.2018 09:43
15
piątek, 16.2.2018 07:41
czwartek, 15.2.2018 08:35
6
Kawiarnia W Dobrym Guście
Kawiarnia W Dobrym Guście
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
HURTOWNIA SIGMA
HURTOWNIA SIGMA
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO