komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

sobota, 21 kwietnia 2018

Anzelma, Bartosza

Termowizja I Audyt Energetyczny

wtorek, 5.12.2017 13:04 , odsłony: 1220
kategorie artykułu:

TERMOWIZJA AUDYT ENERGETYCZY

KONTAKT: +48 726 199 042

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ TERMOWIZYJNYCH  

 • Badania termowizyjne w budownictwie - stan izolacji cieplnych, wady konstrukcyjne budynku pod kątem ochrony cieplnej, szczelność okien i drzwi, wentylacja, określanie miejsc ucieczki ciepła - budynki jedno i wielorodzinne, mieszkania, lokale, pawilony, pomieszczenia komercyjne, budynki przemysłowe
 • Badania termowizyjne w celu wykrycia zawilgoceń ścian i stropów w pomieszczeniach i występowania potencjalnych grzybów i pleśni
 • awaria instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania (w ścianach, podłogach), instalacji ogrzewania podłogowego w mieszkaniu, budynku; diagnostyka gdzie pękła rura z ciepłą wodą, wystąpiła nieszczelność. Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwracają z polisy koszty poszukiwania miejsca awarii
 • Usługi termowizyjne w przemyśle - termowizja elektroenergetycznych i mechanicznych urządzeń i maszyn oraz instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • Usługi termowizyjne prewencyjne w celu zapobieganiu wystąpieniu awarii maszyn i urządzeń
 • Termowizja dla dowolnych zleceń, które zaproponuje klient (np. przed zakupem domu od dewelopera czy biura nieruchomości - w celu wykrycia wad izolacji, stałe profilaktyczne termowizyjne przeglądy budynków, maszyn i urządzeń i innych obiektów)
 • Pomiar termowizyjny ucieczki ciepła i udokumentowanie to zdjęciami termowizyjnymi, a następnie żądanie wykonania prac związanych z naprawą termoizolacji i zwrotu pieniędzy od wykonawcy
 • Zakup domu, mieszkania – możliwość sprawdzenia czy dom jest dobrze zaizolowany wraz ze  stropodachem, ścianami i właściwie uszczelnionymi oknami, drzwiami
 • Sprawdzenie remontu domu (ocieplenia ścian, dachu, montażu instalacji c.o.; elektrycznej, c.w.u., montażu ogrzewania podłogowego, naprawy nieszczelności dachu ), czy właściwie została wykonana praca
 • Możliwość sprawdzenia zawilgoconych ścian, podłóg co powoduje pojawianie się chorobotwórczych pleśni i grzybów
 • Sprawdzenie przed remontem gdzie poprawić izolację, czy nie ma zawilgoceń i grzybów na ścianach, czy urządzenia nie grożą awarią i pożarem
 • Właściciele lub zarządzający zakładem przemysłowym - chęć sprawdzenia urządzenia technicznego (mechaniczne, elektryczne i energetyczne) oraz sieci cieplne by zapobiec awarii i jej skutkom
 • Za wysokie rachunki za ogrzewanie, prąd i gaz – możliwość sprawdzenia gdzie „uciekają Twoje pieniądze” razem z ciepłem

Zyski z wykonywania badań i kontroli termowizyjnych:

 • Oszczędności finansowo-ekonomiczne - zmniejszenie kosztów ogrzewania, strat ciepła, nieprzewidzianych nagłych wydatków (ze względu na awarię), a tym samym uniknięcie kosztownych, nieprzewidzianych remontów. Dzięki pomiarom termowizyjnym można zapobiec i ograniczyć ilość awarii, niebezpiecznych zdarzeń.
 • Świadomość inwestorów czy właścicieli mieszkań jak dużo tracą pieniędzy na skutek ucieczki ciepła przez nieszczelne bądź źle zaizolowane przegrody.
 • Używając kamery do badań maszyn i urządzeń wydłużamy ich czas eksploatacji i bezawaryjnej pracy, wcześniej diagnozując usterki.
 • Maksymalne ograniczanie okresów niezaplanowanych przerw produkcyjnych i postojów maszyn.
 • Możliwość weryfikacji poprawności wykonania zadań inwestycyjnych czy remontów prowadzonych przez zewnętrzne firmy.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTW

Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 1 października 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu.  Audyt energetyczny, który zostanie wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma PN-EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Proponowany audyt spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw. Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport.

Duże przedsiębiorstwo: zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

 • zatrudnienie 250 lub więcej osób 
 • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2016) oraz roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2016).

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. W streszczeniu wykonawczym znajduje się podsumowanie wyników przeznaczone dla kadry zarządzającej zakładu. Służy ono ocenie inwestycji pod katem ich opłacalności.

Ostateczna wycena i czas trwania uzależnione są zakresu audytu, który ustalany jest z Zamawiającym dopiero po zapoznaniu się z charakterem zakładu. 

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Certyfikaty energetyczne - świadectwa energetyczne, które są obowiązkowe np. przy oddawaniu domu jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego czy innych budynków do użytkowania - jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli ilość energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Przy budowie, sprzedaży lub wynajmie budynków czy mieszkań, właścicielowi lokalu, kupującemu lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej jest ustawowo obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku i mieszkania, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Korzyści z tytułu posiadania certyfikatów energetycznych: 

 • Otrzymanie bardzo wiarygodnej i obiektywnej informacji o jakości energetycznej budynku i mieszkania, która ma wpływ na koszty eksploatacji
 • W przypadku sprzedaży nieruchomości jest możliwość uzyskania korzystniejszej ceny sprzedaży
 • Uświadomienie sobie efektywności energetycznej lokali i możliwości zmian w celu ograniczenia kosztów ogrzewania budynków
 • Szansa na wyższy czynsz najmu ze względu na np. dobrą charakterystykę energetyczną lokalu - jakość cieplną (a tym samym oszczędne ogrzewanie)

AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Termomodernizacja polega na zmniejszeniu strat ciepła przez przegrody budowlane (ocieplenie ścian, stropów, podłóg), poprawie sprawności instalacji grzewczych (zawory termostatyczne, odpowietrzniki), wentylacyjnych (rekuperatory, odzysk ciepła), instalacji ciepłej wody użytkowej oraz źródeł ciepła (nowe kotłownie na biopaliwo, gaz, olej), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zainstalowaniu automatyki pogodowej, liczników ciepła, zainstalowaniu nowych odnawialnych źródeł ciepła jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe, przydomowe elektrownie wiatrowe.

 • możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej (20% wykorzystanej kwoty kredytu) - USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termo modernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121); USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 76, poz. 808)
 • możliwości finansowania przez NFOŚiGW, Fundusze Unii Europejskiej, Regionalne Programy Operacyjne, Fundusze Ochrony Środowiska

 
piątek, 20.4.2018 14:44
2
piątek, 20.4.2018 13:59
piątek, 20.4.2018 13:27
piątek, 20.4.2018 13:08
1
piątek, 20.4.2018 12:03
piątek, 20.4.2018 09:21
piątek, 20.4.2018 09:00
7
piątek, 20.4.2018 08:50
1
Podologia Bielawa
Podologia Bielawa
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
CAR-SERVIS
CAR-SERVIS
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Tomograf3D
Tomograf3D
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Miral
Miral
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
SZKOŁA AUXILIUM
SZKOŁA AUXILIUM