komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

czwartek, 18 stycznia 2018

Piotra, Małgorzaty

Radni Dzierżoniowa o podatkach na 2018 rok - sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 16.10.2017 10:49 , komentarze: 0 , odsłony: 608
kategorie artykułu:

Stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych i wysokość opłaty za posiadanie psa ustalą dzierżoniowscy radni na sesji, na którą zapraszamy 23 października. W porządku obrad znalazły się również projekty uchwał dotyczące przekształcenia dzierżoniowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, ustalenia zasad udzielania dotacji w ramach Programu Małych Ulepszeń i zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni podejmować będą także decyzję o planach zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów Dzierżoniowa i zmianach w budżecie miasta.

Część sprawozdawcza poświęcona zostanie m.in. na przekazie informacji o oświadczeniach majątkowych, analizie Raportu Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego.   

Sesja, w której każdy mieszkaniec może aktywnie uczestniczyć rozpocznie się 23 października 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Ratusza, Rynek 1, Dzierżoniów.

Dostęp do szczegółowych zapisów projektów uchwał, wraz z uzasadnieniami znajduje się poniżej, w porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu 37 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (25 września 2017 r.).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
1) projekt nr 264 – w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030".,
2) projekt nr 265 - w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,
3) projekt nr 266 - w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zwanych Programem Małych Ulepszeń",
4) projekt nr 267 - w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.
5) projekt nr 268 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie,
6) projekt nr 269 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Akacjowej i Szafirowej w Dzierżoniowie
7) projekt nr 270 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie
8) projekt nr 271 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie  
9) projekt nr 272 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 i im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie
10) projekt nr 273 - w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
11) projekt nr 274 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
12) projekt nr 275 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym na rok 2018,
13) projekt nr 276 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty,
14) projekt nr 277 - w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok,
15) projekt nr 278 - w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

według następującej procedury:
- przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia,
- dyskusja, w tym: opinie komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania,
- głosowanie.

5. Przyjęcie Oświadczenia Rady Miejskiej Dzierżoniowa dot. 500.lecia Reformacji.

6. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli Burmistrza:
1) w zakresie przydziału i sprzedaży lokali komunalnych w latach 2015-2016,
2) w zakresie zabezpieczenia i prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Budżetu Miasta na przycinanie i wycinkę drzew na terenie miasta w 2016 roku.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roku szkolnym 2016/2017.

8. Przedstawienie Raportu Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa oraz Burmistrza Dzierżoniowa o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał za III kwartał 2017 r.

11. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, odpowiedziach oraz o braku odpowiedzi terminowych na interpelacje.

12. Wolne wnioski i informacje oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach na poprzedniej sesji, odpowiedziach oraz braku odpowiedzi na wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Źródło: UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 4 godz temu
dzisiaj, 5 godz temu
dzisiaj, 8 godz temu
5
dzisiaj, 8 godz temu
2
środa, 17.1.2018 14:52
3
środa, 17.1.2018 14:12
2
środa, 17.1.2018 13:55
1
środa, 17.1.2018 13:27
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Miral
Miral
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mechanika AUTO HAMMER
Mechanika AUTO HAMMER
Mati Autogaz
Mati Autogaz
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Tomograf3D
Tomograf3D
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny