komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

wtorek, 23 stycznia 2018

Ildefonsa, Rajmunda

Niemcza: została zakończona procedura zmiany nazwy ulicy

piątek, 16.6.2017 12:54 , komentarze: 2 , odsłony: 546
kategorie artykułu:

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości i mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza, że została zakończona procedura zmiany nazwy ulicy.

Od dnia 16 czerwca 2017r. ulega zmianie dotychczasowa nazwa ul. Generała Karola Świerczewskiego w Niemczy na ulicę o nazwie ul. Kolejowa w Niemczy na podstawie Uchwały Nr XXXI/166/17 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 maja 2017r.

Ponadto informujemy, że zgodnie art.5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej(Dz.U.2016r. poz.744) zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

W związku ze zmianą, mieszkańcy ww. ulicy powinni wykonać następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym na druku ZAP-3

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne. Powyższe dotyczy także przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS. Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie.

4. Dostawca energii elektrycznej –zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.

5. Dostawca gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami – Urząd Miasta i Gminy w Niemczy zmianę adresu naniesie z urzędu, nie ma konieczności składania korekty deklaracji,

7. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.

8. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.

W związku z dokonaną zmianą nazwy ulicy, Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy zwraca się z prośbą do zarządców budynków usytuowanych przy ul. Kolejowej dawna ul. Generała Karola Świerczewskiego w Niemczy o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie. Jednocześnie, proponuje się, aby na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszczona była aktualna nazwa ulicy. Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na tym terenie służb tj. Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego itp.


Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

       Grzegorz Kosowski

 

Wasze komentarze

Niby ,,Kolejowa,, a kolei w Niemczy jak nie było tak...
poniedziałek, 19.06.2017 05:05 autor: Okolice Niemczy
Brawa za wybór apolitycznej nazwy.
niedziela, 18.06.2017 13:07 autor:
dzisiaj, 6 godz temu
7
dzisiaj, 6 godz temu
dzisiaj, 6 godz temu
dzisiaj, 12 godz temu
dzisiaj, 14 godz temu
10
poniedziałek, 22.1.2018 11:50
poniedziałek, 22.1.2018 10:35
poniedziałek, 22.1.2018 09:52
2
poniedziałek, 22.1.2018 09:49
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Miral
Miral
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mechanika AUTO HAMMER
Mechanika AUTO HAMMER
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Tomograf3D
Tomograf3D
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny