komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

środa, 25 kwietnia 2018

Marka, Jaroslawa

IX Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska LUBIN DANCE

poniedziałek, 16.4.2018 15:29 , komentarze: 0
kategorie artykułu:

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

19 maja 2018, godz. 11.00

Duża sala Centrum Kultury „Muza”

Rozmiar sceny: 10 m (szerokość) x 8 m (głębokość)

CEL IMPREZY

  • popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku
  • możliwość konfrontacji umiejętności tanecznych
  • wymiana doświadczeń i pomysłów
  • integracja środowiska tanecznego

UCZESTNICY

W Przeglądzie mogą brać udział tancerze z terenu Dolnego Śląska w wieku do 25 lat.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy mogą się prezentować w następujących kategoriach:

I. Mini spektakl taneczny – interpretacja wybranego tematu do utworu instrumentalnego lub instrumentalno-wokalnego przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów, rekwizytów itp. Czas prezentacji: do 5 minut.

 

  1. Taniec nowoczesny - prezentacja taneczna wykorzystująca techniki: disco freestyle, hip-hop, disco-dance, dance show, electric boogie, funky, dancehall, break-dance, itp. Czas prezentacji: do 4 minut.

2. W każdej z w/w kategorii jest podział wiekowy:

-        do 11 lat

-        12 – 15 lat

-        powyżej 15 lat

Do danej kategorii wiekowej musi należeć co najmniej 75% członków zespołu – wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości.

3. Grupa taneczna może zaprezentować tylko 1 układ w danej kategorii wiekowej.

4. Pisemne zgłoszenie (dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia) można dostarczyć faxem (76 746 22 52), drogą elektroniczną (koncerty@ckmuza.pl) bądź osobiście, nie później niż do 11 maja.

WAŻNE! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Lista uczestników dostępna będzie na stronie 14 maja (w przypadku wielu zgłoszeń i szybszego zamknięcia naboru, będzie zamieszczona odpowiednio wcześniej).

5. Zespoły zakwalifikowane do Przeglądu wnoszą opłatę przelewem w wysokości 10 zł od osoby za pierwszą i 5 zł za każdą następną kategorię taneczną na rachunek:

Centrum Kultury „Muza”

ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin

Alior Bank 19 2490 0005 0000 4530 1496 5870  z dopiskiem Lubin Dance i nazwą uczestnika.

Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do dnia 16.05 oraz okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu Przeglądu. Organizator nie zwraca pieniędzy, jeżeli do występu nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie wpłacającego.

6. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podporządkowanie się przepisom szczegółowym i zaleceniom Organizatora oraz na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i p. poż. obowiązujących w placówce.

KRYTERIA OCENY SĘDZIOWSKIEJ

1. dobór muzyki

2. opracowanie choreograficzne

3. technika wykonania

4. oryginalność i pomysłowość

5. dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów

6. ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY

Jury przyzna nagrody finansowe i statuetki GRACJI dla najlepszych uczestników w danej kategorii.

Decyzje Jury są ostateczne.

Ponadto Organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy dla uczestników.

PRZEPISY TECHNICZNE

1. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania własnych nagrań muzycznych wg podanych niżej wymagań:

-         plik w formacie mp3 lub wma, próbkowanie min. 192 Kb, opatrzony nazwą uczestnika i przesłany najpóźniej do 14 maja na mejla podklady@ckmuza.pl,

2. Organizator zapewnia profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Nie wolno używać własnych aparatur oświetleniowych.

UWAGI DODATKOWE

1. Uczestnicy zgadzają się na nieodpłatną rejestrację występu oraz rozpowszechnianie na wszelkich dostępnych nośnikach utworów wykonywanych podczas Przeglądu. W celach promocyjnych imprezy, fragmenty mogą być zamieszczone na ww.ckmuza.eu.

2. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Przeglądzie (dojazdy, ubezpieczenie, usługi pocztowe itp.).

3. Zespół powinien mieć odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników

- instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.

4. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników winny ich ubezpieczyć na czas imprezy.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach.

6. Podczas Przeglądu czynna będzie Restauracja Pod Muzami.

7. Prawo do wyłącznej interpretacji regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.

ORGANIZATOR

Centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin

fax 76 746 22 52; www.ckmuza.eu

Koordynator: Dorota Gońda tel. 76 746 22 60, koncerty@ckmuza.pl

 

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 5 godz temu
1
wtorek, 24.4.2018 14:00
6
wczoraj, 22 godz temu
wtorek, 24.4.2018 11:11
wtorek, 24.4.2018 10:56
2
wtorek, 24.4.2018 10:26
3
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Miral
Miral
CAR-SERVIS
CAR-SERVIS
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
SZKOŁA AUXILIUM
SZKOŁA AUXILIUM
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Tomograf3D
Tomograf3D