komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

czwartek, 22 marca 2018

Katarzyny, Boguslawa

„Tak dla czystego powietrza w Bielawie!”

wtorek, 10.1.2017 13:00 , komentarze: 71 , odsłony: 22202
kategorie artykułu:

Wraz z Nowym Rokiem, bielawska Straż Miejska, wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska i Miejskim Zarządem Placówek Oświatowych rozpoczyna działania prewencyjno-informacyjne w ramach kompleksowego programu pt. „Tak dla czystego powietrza w Bielawie”.

W związku z trwającym sezonem grzewczym nasila się zjawisko spalania w piecach domowych, kotłowniach i kominkach śmieci oraz odpadów, co powoduje bardzo dużą emisję zanieczyszczeń takich jak pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany.Najczęściej spalaniu poddawane są odpady papierowe, kartony, plastiki, folie, elementy mebli (w tym lakierowane malowane i impregnowane drewno), opakowania po środkach chemicznych, farbach, lakierach, mieszane tworzywa sztuczne, itp. Spalanie odbywa się w niskich temperaturach, często przy dużej wilgotności powietrza, co powoduje, że w emitowanych spalinach powstają wskazane wyżej zanieczyszczenia, które mają bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców, zwierząt domowych oraz negatywnie oddziałują ma środowisko naturalne.

Ponadto, spalanie odpadów w domowych paleniskach powoduje pogarszanie stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych oraz osadzanie się sadzy, co w efekcie może powodować zapalanie się przewodów kominowych i doprowadzić do pożarów domów. Program obejmuje działania edukacyjne, informacyjne, prewencyjne i kontrolne skierowane do mieszkańców. Jednym z jego elementów jest konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych klas I-III z nagrodami objęty patronatem burmistrza Piotra Łyżwy pt. „Tak, dla czystego powietrza w Bielawie”. Drugim jego elementem jest natomiast działalność informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców. Poprzez plakaty i ulotki mieszkańcy będą informowani na temat tego, co wolno, a czego nie wolno palić w piecach oraz jakie konsekwencje prawne i zdrowotne niosą tego typu działania. Kolejnym elementem będą wizyty kontrolne strażników, którzy posiadają upoważnienie pisemne do takich działań wydane na podstawie art.379 tejże ustawy.

Działania takie będą obejmowały kontrole palenisk zgodnie z zasadami:

1. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany zgodnie z art. 379 ust. 6 Prawo ochrony środowiska, umożliwić przeprowadzenie kontroli.
2. Na podstawie art. 379 ust3. ustawy Prawo ochrony środowiska, upoważniony pracownik wykonujący kontrolę, jest upoważniony do:
- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność  gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22- na pozostały teren;
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
-żądania pisemnych lub ustnych informacji lub wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
-żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

4. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega zawartość pieca, popiół oraz materiały przygotowane do spalania.

5. W przypadku stwierdzenia, że:

- w piecu znajdują się odpady zawierające związki toksyczne, wykonuje się dokumentację fotograficzną tego stanu rzeczy,
- w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, a są jednocześnie odpadami komunalnymi zawierającymi związki toksyczne sporządza się dokumentację fotograficzną tego stanu rzeczy informuje się kontrolowanego o zakazie spalania odpadów w piecu oraz umieszcza się o tym wzmiankę w protokole.
6. Niezależnie od ustaleń, co do zawartości pieca i przygotowanych do spalenia materiałów istnieje możliwość pobrania przez kontrolującego próbek popiołu.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, opisuje się je w protokole. W protokole odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne.
8. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, skutkują pouczeniem i wskazaniem zaleceń pokontrolnych albo zastosowaniem sankcji (grzywną).
9. Wykonanie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzeniu w drodze rekontroli.

Stwierdzenie podczas kontroli spalania odpadów może skutkować nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego natomiast uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest popełnieniem przestępstwa z w/w ustawy i skutkować będzie prowadzeniem przez Policję postępowania przygotowawczego.

Poniżej załączamy również komunikaty w sprawie przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 ze stycznia br. Tego typu negatywne wskaźniki są m.in efektem wzmożonego spalania paliw do celów grzewczych i niekorzystnych warunków meteorologicznych, co powoduje kumulowanie się zanieczyszczeń w atmosferze.

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

Aktualne wyniki monitoringu jakości powietrza z sieci automatycznej wraz z wyróżnionymi przekroczeniami stężeń dostępne są na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu: http://air.wroclaw.pios.gov.pl

Źródło: UM Bielawa

 

Wasze komentarze

Śmiecisz.
środa, 11.01.2017 15:56 autor:
Wiem że ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie i to...
wtorek, 10.01.2017 22:34 autor: autor
DAJCIE LUDZIOM NA WĘGIEL ,
wtorek, 10.01.2017 19:36 autor: jANUSZ
HAha śmieszne to co czytam Cały świat dba o ekologie...
wtorek, 10.01.2017 20:50 autor: Bili
A lubisz paluszki solone??
wtorek, 10.01.2017 20:45 autor: Baca
Byly bielbaw spalal 200 ton mialu na dobe i...
wtorek, 10.01.2017 16:03 autor: Palacz
Wagonami tak jak do besteru dawniej
wtorek, 10.01.2017 20:06 autor:
No i był syf jakich mało.
wtorek, 10.01.2017 16:12 autor:
Przyjme opony do spalenia lub odkupie
wtorek, 10.01.2017 18:29 autor: To ja.
To jestes konkurencją dla Drozdowskiego ? on przyjmuje wszystko co...
wtorek, 10.01.2017 19:21 autor: Zbulwersowany
Palta blanta
wtorek, 10.01.2017 17:28 autor:
kamil po pijaku szaleje?
wtorek, 10.01.2017 17:21 autor:
Smród jest w pl. Wolności i dochodzi z UM.
wtorek, 10.01.2017 15:34 autor:
Straż Miejska powinna tępić SMRODZIARZY !!!
wtorek, 10.01.2017 14:15 autor:
I piece na zużyty olej silnikowy.
wtorek, 10.01.2017 15:02 autor:
dzisiaj, 2 godz temu
poniedziałek, 19.3.2018 08:36
wtorek, 20.3.2018 10:00
36
poniedziałek, 19.3.2018 20:50
31
poniedziałek, 19.3.2018 12:30
12
niedziela, 18.3.2018 14:45
13
niedziela, 18.3.2018 12:00
11
niedziela, 18.3.2018 00:05
sobota, 17.3.2018 10:00
41
piątek, 16.3.2018 23:03
47
piątek, 16.3.2018 19:11
15
piątek, 16.3.2018 13:49
8
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Podologia Bielawa
Podologia Bielawa
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
CAR-SERVIS
CAR-SERVIS
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Tomograf3D
Tomograf3D
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Miral
Miral