komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

środa, 24 stycznia 2018

Felicji, Franciszka

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

czwartek, 5.1.2017 09:05 , komentarze: 0 , odsłony: 566
kategorie artykułu:

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie uległy niektóre przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów.

Od 1 stycznia 2017 r. bez zezwolenia można usunąć krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2, a także drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Największą zmianą jest zniesienie ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów dla właścicieli nieruchomości prywatnych. Nowela zakłada, że bez zezwolenia można wyciąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto ustawa wprowadza również wyłączenie z uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zezwolenie nadal jest wymagane m.in. dla:

  • rolników (z wyjątkiem usuwania drzew lub krzewów niezwiązanych z prowadzoną działalnością w branży rolniczej),
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • podmiotów gospodarczych i osób prawnych,

a także w przypadku:

  • nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
  • drzew - pomników przyrody, w tym zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
  • drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze,
  • drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, ale usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmianie uległ również sposób ustalania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Według nowych przepisów, opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu drzewa na wysokości 130 cm przez stawkę opłaty. Natomiast opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami przez stawkę opłaty.

Maksymalna wysokość stawki opłaty za usunięcie drzewa nie może przekroczyć 500 zł/1cm obwodu na wysokości 130 cm, a za usunięcie krzewu: 200zł/1m2.

Nowe brzmienie uzyskał również art. 88 ust. 1 ustawy, stanowiący o wysokości kary administracyjnej za nielegalną wycinkę drzew lub krzewów. Od 1 stycznia 2017 roku administracyjną karę pieniężną ustalać się będzie w wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty, która byłaby naliczona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Źródło: Urząd Gminy Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Miral
Miral
Auto Max
Auto Max
Mati Autogaz
Mati Autogaz