komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

czwartek, 22 lutego 2018

Marty, Malgorzaty

Wałbrzyszanie chorują i umierają przez smog?

środa, 8.2.2017 14:20 , komentarze: 0 , odsłony: 915
kategorie artykułu:

Opracowanie pt. „Oddziaływanie środowiska atmosferycznego na zdrowie człowieka” wykonane zostało na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach realizowanego przez uczelnię projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dokumencie skupiono się na określeniu wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców województwa dolnośląskiego. Analizie poddano następujące dane zdrowotne:

 • liczbę zgonów,
 • liczbę przypadków zachorowań na zapalenia oskrzeli wśród dzieci,
 • liczbę zachorowań na przewlekłe zapalenie oskrzeli wśród dorosłych,
 • liczbę dni absencji chorobowej.

Podstawą dla określenia wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców regionu były dane o poziomach stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, uzyskane w ramach pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dane populacyjne oraz wskaźniki stanu zdrowia populacji pochodziły w przypadku zgonów z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) a absencji chorobowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Analiza danych dotyczących liczby zachorowań na zapalenia oskrzeli wśród dzieci i zachorowań na przewlekłe zapalenie wśród dorosłych została wykonana zgodnie z metodyką WHO HRAPIE (World Health Organization Health Risks of Air Pollution In Europe). Analiza obejmuje okres od roku 2008 do 2015, przeprowadzono ją dla 14 gmin województwa:

 • Bogatynia
 • Głogów
 • Jelenia Góra
 • Legnica
 • Nowa Ruda
 • Oława
 • Osiecznica
 • Polkowice
 • Świdnica
 • Świeradów-Zdrój
 • Szczawno-Zdrój
 • Wałbrzych
 • Wrocław
 • Zgorzelec.

W oparciu o uzyskane wyniki (rys.1) stwierdzono, że we wszystkich analizowanych gminach zgony z powodu zanieczyszczeń powietrza stanowią średnio 12,7% z ogólnej liczby zgonów. W największych miastach regionu średnioroczna liczba zgonów wynosi odpowiednio: Wrocław – 14,6% (942,2 osób), Wałbrzych – 13,24% (262,6 osób), Legnica – 13,69% (147,2 osób) oraz Jelenia Góra – 10,25% (99,1 osób). Wśród analizowanych miejscowości na pierwszym miejscu pod względem udziału zgonów spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza znajduje się Nowa Ruda, będąca wg danych WIOŚ jedną z najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce.

rys.1 Udział zgonów z powodu zanieczyszczeń powietrza w ogólnej liczbie zgonów

Podobny obraz wyłania się z analizy danych dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na liczbę przypadków zapaleń oskrzeli u dzieci oraz liczbę przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli wśród dorosłych (rys.2 oraz rys.3), choć odsetek osób dotkniętych tymi schorzeniami z powodu złej jakości powietrza jest wyższy i wynosi odpowiednio 21,1% dla zapalenia oskrzeli wśród dzieci i 28,8% dla przewlekłego zapalenia oskrzeli wśród dorosłych. W największych miastach regionu średnioroczna liczba zachorowań wynosi kolejno: Wrocław – 3297,4 przypadków zap. oskrzeli wśród dzieci (co stanowi 23,7% wszystkich przypadków) oraz 662,8 przypadków przewlekłego zap. oskrzeli wśród dorosłych (32,3% ogólnej liczby przypadków), Wałbrzych – odpowiednio 347,2 i 65,8 przypadków (21,1% i 28,8%), Legnica – 653,8 oraz 104,8 przypadków (23,8% i 32,3%), Jelenia Góra – odpowiednio 343 i 64 przypadków (17,2% i 23,7%).

Porównując kolejne lata możemy zauważyć niewielki spadek liczby zachorowań we wszystkich badanych gminach. Ogólna poprawa jakości powietrza spowodowana może być jednak mniejszym stopniem ogrzewania domów w reakcji na mniej mroźne zimy. 

rys.2 Udział liczby zapaleń oskrzeli z powodu zanieczyszczeń powietrza w ogólnej liczbie zachorowań na zapalenia oskrzeli u dzieci

rys.3 Udział liczby przewlekłych zapaleń oskrzeli z powodu zanieczyszczeń powietrza w ogólnej liczbie zachorowań na przewlekłe zapalenia oskrzeli

Kolejny badany parametr to liczba dni absencji chorobowej spowodowana zanieczyszczeniami powietrza (rys.4). W analizie stwierdzono, że we wszystkich analizowanych miejscowościach odsetek dni absencji chorobowej wynosi średnio 9,7%, natomiast w największych miastach największych miastach regionu to 11.1% we Wrocławiu, co przekłada się na 383 015 dni absencji, 10.1% w Wałbrzychu (27 200 dni), 10.4% w Legnicy (60 903 dni) oraz 7.8% w Jeleniej Górze (35 428 dni).

rys.4 Udział liczby dni absencji chorobowej z powodu zanieczyszczeń powietrza w ogólnej liczbie dni absencji chorobowej

 Autorami opracowania są eksperci specjalizujący się w problematyce wpływu jakości powietrza na zdrowie – Krzysztof Skotak oraz Łukasz Adamkiewicz.

http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/strona-glowna/174-wplyw-na-zdrowie

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 19.2.2018 10:32
piątek, 16.2.2018 12:00
piątek, 16.2.2018 09:34
czwartek, 15.2.2018 10:00
wtorek, 13.2.2018 10:04
czwartek, 8.2.2018 00:00
poniedziałek, 5.2.2018 11:04
czwartek, 1.2.2018 09:15
środa, 31.1.2018 14:48
Miral
Miral
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Auto Max
Auto Max
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki