komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

piątek, 23 marca 2018

Pelagii, Oktawiana

Spadek przestępczości - podsumowanie pracy policji w 2017 roku

czwartek, 25.1.2018 20:56 , komentarze: 0 , odsłony: 285
kategorie artykułu:

Dolnośląska Policja podsumowała 2017 rok. Miniony rok, to kontynuacja spadku przestępczości na terenie województwa dolnośląskiego, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, a także mniejsza liczba wypadków drogowych, mniej zabitych i rannych. To również codzienna, ciężka praca funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji na rzecz mieszkańców, której efektem jest m.in. kolejny wzrost aktywności w ujawnianiu przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ich sprawców.

Dzisiaj dolnośląska Policja podsumowała stan bezpieczeństwa na terenie województwa oraz pracę funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz dalszego wzrostu jego poczucia. W odprawie rocznej, którą poprowadził Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, oprócz kadry kierowniczej jednostek garnizonu dolnośląskiego, udział wzięli także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Zastępca Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu Jerzy Duplaga, a także Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Józef Dolata.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podsumował działania dolnośląskiej Policji w 2017 roku - wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez pion prewencji, pionu kryminalny i pion logistyczny. Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za aktywność i wkład wniesiony w uzyskane w ubiegłym roku dobre efekty pracy. Za dobrą współpracę podziękowali również zaproszeni Wojewoda Dolnośląski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Zastępca Prokuratora Regionalnego podkreślił szczególną rolę i zaangażowanie Policji w prowadzonych przez prokuraturę śledztwach.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jan Lach wskazał na uspołecznianie działań Policji i wysoką jej ocenę wśród mieszkańców. Odniósł się też do ważnej roli, jaką odgrywa garnizon dolnośląski dla całej Polskiej Policji. Przypomniał też priorytety działań Policji kontynuowane w 2018 roku, dotyczące m.in. zwiększania efektywności działań na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podnoszenia skuteczności działań w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, wzrostu skuteczności działań w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, a także działań ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i optymalizacji działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Odprawa roczna była też okazją do uczczenia minutą ciszy pamięci poległych w 2017 roku na służbie policjantów, a wśród nich Mariusza Koziarskiego funkcjonariusza dolnośląskiego SPAP, który zginął podczas zatrzymania niebezpiecznych przestępców. 

SPADEK PRZESTĘPCZOŚCI

W minionym roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano kolejny spadek przestępczości, w tym szczególnie przestępstw społecznie uciążliwych. To o ponad 11% mniej m.in. włamań, kradzieży, także kradzieży samochodów, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić, a także uszkodzenia rzeczy.

W 2017 roku odnotowano w stosunku do roku 2016:
• Włamań – mniej o ponad 12%
• Kradzieży – mniej o blisko11%
• Kradzieży samochodów – mniej o ponad 17%
• Przestępstwa rozbójnicze – mniej o ponad 25%
• Bójki i pobicia – mniej o 13%
• Uszczerbek na zdrowiu – mniej o 0,3%
• Uszkodzenia rzeczy – mniej o 11%

Analizując powyższe kategorie, to o blisko 3,7 tys. przestępstw mniej na Dolnym Śląsku.

W zeszłym roku wzrosła po raz kolejny efektywność działań dolnośląskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej i gospodarczej oraz ich sprawców. W pierwszym przypadku zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziło do ujawnienia o ponad 7 % więcej tego typu przestępstw i zatrzymania ich sprawców. W drugim przypadku, to wzrost o 4,5%. 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE

2017 rok, to okres, w którym dolnośląscy policjanci rozwiązali wiele poważnych i trudnych spraw. To m.in. działania, które doprowadziły do zatrzymania 2 osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania, a podejrzewanych o szereg oszustw metodą na tzw. „wnuczka”. W miejscu ich zamieszkania ujawniono 44 telefony komórkowe, 238 kart telefonicznych (polskie, niemieckie, angielskie). Ustalono, że w/w osoby na sfałszowane dokumenty posiadały pozakładane skrytki bankowe. Zabezpieczono znajdujące się w nich mienie (biżuterię, zegarki), którego wartość biegły wycenił na kwotę 1,3 miliona złotych.

Policjanci rozpracowali też działającą na terenie Dolnego Śląska, 16 - osobową zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą samochody z grupy Renault, Volkswagen i Ford. Wobec 5 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przedstawiono 213 zarzutów dotyczących kradzieży pojazdów oraz 49 zarzutów paserstwa.

Odzyskano XVIII w. obraz autorstwa F. Templera „Madonna z Dzieciątkiem”, skradziony w 1992 r. z kościoła w Kurowie Wielkim. Funkcjonariusze ustalili też i zatrzymali mężczyznę, który w latach 2007-2008 w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, dokonał kradzieży kolekcji znaczków o wartości1,2 miliona złotych. Ponadto zatrzymano 3 inne osoby, które pomagały mu w zbyciu znaczków lub je nabyły. Już odzyskano część kolekcji. Policjanci zabezpieczyli też 2 falsyfikaty obrazów Tadeusza Makowskiego pt. Pajace. Na terenie Oleśnicy zatrzymano mężczyznę, który usiłował je sprzedać za kwotę 520 tys. złotych, jako autentyczne. W/w przedstawiono zarzut usiłowania oszustwa. 

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali członków zarządu jednego z największych holdingów medycznych działających na terenie Dolnego Śląska, podejrzanych o przestępstwa finansowe. Straty w sprawie, zarówno na szkodę obligatariuszy, banków jak i Skarbu Państwa oszacowano na ok. 82 mln zł. W wyniku przeprowadzonej realizacji sprawy zatrzymano 5 osób, z czego wobec 4 zastosowano tymczasowe areszty. Ujawniono i zabezpieczono mienie ruchome (ekskluzywne zegarki, biżuterię oraz kolekcję 32 zabytkowych pojazdów takich marek jak: Rolls Royce, Harley Davidson). Ujawniono i zabezpieczono mienie nieruchome w tym 3 apartamenty w jednym z najbardziej prestiżowych apartamentowców w Polsce. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, to ponad 56 mln. zł.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w 2017 roku doprowadzili do rozbicia 23 zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się oszustwami karuzelowymi, ukierunkowanymi głównie na wyłudzanie podatku VAT. Przedmiotem przestępczych operacji gospodarczych były przede wszystkim towary akcyzowe w postaci paliw płynnych. Łącznie zatrzymano 92 osoby, którym przedstawiono zarzuty dotyczące głównie oszustw i prania pieniędzy. Spośród zatrzymanych, 39 tymczasowo aresztowano. Dotychczas zabezpieczono mienie podejrzanych w kwocie ponad 13 mln zł.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali też mężczyznę, podejrzanego o posiadanie prekursorów do produkcji materiałów wybuchowych, których posiadanie jest zabronione. W mieszkaniu mężczyzny ujawnili: około 200 pojemników o różnej pojemności o zawartości substancji chemicznych, będących prekursorami do wytwarzania materiałów wybuchowych, 12 jednostek broni palnej w tym ( 4 rewolwery, 2 karabiny, 2 pistolety na ostrą amunicję oraz 4 rewolwery czarnoprochowe), około 5 tys. sztuk amunicji różnego kalibru i około 20 kg prochu strzelniczego.

2017 rok to także dwie kolejne sprawy wyjaśnione przez policjantów dolnośląskiego Archiwum X: sprawa zabójstwa mężczyzny z 1991 r. na terenie powiatu lwóweckiego, gdzie zatrzymano i tymczasowo aresztowano 2 osoby, a także sprawa zabójstwa młodej dziewczyny w powiecie oławskim z 1996 r. Zatrzymany mężczyzna został również tymczasowo aresztowany. 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W kwestii bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach, należy zauważyć, że w minionym roku na terenie województwa odnotowano o blisko 7 % mniej wypadków drogowych. O ponad 3% mniej osób zginęło w wypadkach, a także o ponad 6 % mniej osób zostało rannych. Mniej o ponad 8% odnotowano także wypadków z udziałem pieszych, w których o ponad 6% zginęło mniej osób, a rannych zostało też mniej o blisko 11%. Dolnośląscy policjanci, w wyniku prowadzonych działań, ujawnili i wyeliminowali z ruchu łącznie blisko 9 tys. nietrzeźwych kierujących. W 2017 r. policjanci ujawnili na terenie województwa blisko 110 tys. wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Ponad 3,3 tys. kierujących straciło prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości na terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Dolnośląscy policjanci w 2017 roku zabezpieczali więcej niż rok wcześniej imprez masowych. Łącznie, to 699 zgromadzeń, manifestacji, czy marszów, 329 imprez sportowych, 100 meczów piłki nożnej oraz 270 imprez kulturalno – rozrywkowych. To także 522 zabezpieczenia przejazdu ich uczestników. Oczywiście największym wyzwaniem w 2017 roku dla dolnośląskich policjantów było zabezpieczenie Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017. W tej światowej imprezie sportowej, objętej Honorowym Patronatem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, rywalizowali sportowcy z ponad 100 państw, reprezentujący 31 rodzajów sportów nieolimpijskich. Poszczególne konkurencje rozgrywane były w sumie na 24 obiektach sportowych. Nad bezpieczeństwem zawodników, kibiców i mieszkańców czuwali dolnośląscy policjanci. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu działało centrum dowodzenia, które koordynowało zadania realizowane przez Policję na terenie województwa. Podczas 10 - dniowego The World Games 2017, – było dużo sportowych emocji, medali i przede wszystkim było bezpiecznie.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEPIECZEŃSTWA

W 2017 roku dolnośląska Policja otrzymała blisko 41 tys. zgłoszeń od mieszkańców w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najczęściej zgłaszane obszary, którymi zajmowali się funkcjonariusze, to:

• Nieprawidłowe parkowanie – 11445 zgłoszeń
• Przekraczanie dozwolonej prędkości – 10998 zgłoszeń
• Spożywanie alkoholu – 7880 zgłoszeń
• Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 2307 zgłoszeń
• Używanie środków odurzających – 2278 zgłoszeń
• Zła organizacja ruchu drogowego – 1038 zgłoszeń
• Dzikie wysypisko śmieci – 781 zgłoszeń

MODERNIZACJA

Rok 2017 to również nowoczesny sprzęt, który trafił do dolnośląskiej Policji usprawniając jej pracę. To m.in. nowoczesne radiowozy dla służb patrolowych i operacyjnych, nowej generacji sprzęt do laserowego pomiaru prędkości, czy też kamery na mundury, które w okresie testowym trafiły do policjantów prewencji i ruchu drogowego. To także posterunek Policji, który uroczyście otworzono w powiecie świdnickim, w miejscowości Słotwina. Będący odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców, został sfinansowany przez samorząd Gminy Świdnica, przy wsparciu środków z budżetu Policji.  

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Dolnośląscy policjanci w mienionym roku odnieśli także sporo sukcesów na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej. To m.in. drużynowe wicemistrzostwo dla reprezentacji KWP z Wrocławia i srebro oraz brąz w rywalizacji indywidualnej dla dwóch policjantów podczas Mistrzostw Polski Policji w Tenisie Stołowym „Lubartów 2017”. Ponadto dolnośląski funkcjonariusz został także wyróżniony nagrodą Fair Play rozgrywanych zawodów. Miniony rok, to też srebro w finale międzynarodowych zawodów kolarskich Elite Race 2017, złoty i srebrny medal w Pucharze Polski w Taekwon-do, brąz w slalomie gigancie w Ogólnopolskich Zawodach Narciarskich, dwa złote medale w maratonie Solid MTB, w klasyfikacji open kobiet i wiekowej, Mistrzostwo Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc, wicemistrzostwo w międzynarodowym turnieju karate olimpijskiego - WKF - POLISH OPEN GRAND PRIX 2017, srebrny medal w Pucharze Polski Seniorów Karate Kyokushin, mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski Służb Mundurowych w Pływaniu, czy też złoto oraz dwa medale brązowe w Otwartych Mistrzostw Czech w Karate.

POLICJA ODDAJE KREW

Dolnośląscy policjanci pomagają też potrzebującym. Przekazują to, co najcenniejsze. 2017 rok, to kolejne oddane przez funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiego garnizonu litry krwi dla chorych i ofiar wypadków. Tylko we Wrocławiu od ponad 30 lat istnieje Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W tym czasie honorowi dawcy na rzecz osób potrzebujących oddali już ponad 10 tysięcy litrów krwi.

 

Wasze komentarze

niedziela, 18.3.2018 11:39
czwartek, 15.3.2018 13:46
wtorek, 6.3.2018 15:20
piątek, 23.2.2018 14:02
Auto Max
Auto Max
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Miral
Miral
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
przewozy międzynarodowe piątka bus