komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

czwartek, 22 lutego 2018

Marty, Malgorzaty

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

poniedziałek, 30.1.2017 16:31 , komentarze: 0 , odsłony: 579
kategorie artykułu:

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w okresie od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. na obszarze województwa dolnośląskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. W bieżącym roku wezwaniu podlega 14 046 mężczyzn rocznika podstawowego (1998), 3 266 osób z roczników starszych (1993-1997) oraz 9 kobiet.

Foto ilustracyjne

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.). W roku 2017 dotyczy osób określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 10 października 2016 r. poz. 1657.

Kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa?

Mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.Obowiązek, stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia. Kto wzywa do kwalifikacji wojskowej? Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta), zapewniając planowe stawiennictwo osób jej podlegających. A jeżeli nie zgłosisz się do kwalifikacji wojskowej - to jakie czekają Cię konsekwencje?W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jakie czynności wykonywane są w ramach kwalifikacji wojskowej?

1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2) ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
4) założenie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetworzenie danych gromadzonych w tej ewidencji;
5) wydanie wojskowego dokumentu osobistego
6) przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B;
7) przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

I co dalej? 

Osoby, które stanęły do kwalifikacji wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B.Osobom tym nie wydaje się zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu ich do kategorii zdolności A, D lub E.

Źródło.: DUW

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 19.2.2018 10:32
piątek, 16.2.2018 12:00
piątek, 16.2.2018 09:34
czwartek, 15.2.2018 10:00
wtorek, 13.2.2018 10:04
czwartek, 8.2.2018 00:00
poniedziałek, 5.2.2018 11:04
czwartek, 1.2.2018 09:15
środa, 31.1.2018 14:48
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Auto Max
Auto Max
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Miral
Miral
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele