komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Anastazego, Wincentego

Projekt „NOWA PRACA”

poniedziałek, 11.9.2017 14:49 , komentarze: 0 , odsłony: 167
kategorie artykułu:

Do projektu zapraszamy osoby w wieku od 30 lat, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów: wołowskiego, górowskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, lwóweckiego, lubańskiego, jeleniogórskiego, dzierżoniowskiego i które aktualnie nie są zatrudnione (są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1. Doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania

2. Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

3. Szkolenie zawodowe (jedno do wyboru):

- Logistyk/Spedytor

- Pracownik obsługi biura

- Opiekun osób starszych

- Telemarketer

4. Trzymiesięczny, płatny staż zawodowy

5. Pośrednictwo pracy.

 

Uczestnicy projektu otrzymują:

- stypendium szkoleniowe w wysokości do 1.180 zł netto (w zależności od szkolenia zawodowego)

- stypendium stażowe w wysokości 1.430 zł netto za każdy miesiąc stażu (w sumie 4.290 zł netto)

- materiały szkoleniowe

- zwrot kosztów dojazdu

- ubezpieczenie NNW

- refundację kosztu badań lekarskich

Udział w projekcie dla osób z grupy docelowej jest bezpłatny.

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej), osoby powyżej 50 roku życia oraz os. ze stopniem niepełnosprawności. Zapewniamy wszelką pomoc potencjalnym uczestnikom na etapie rekrutacji (informacje, porady, pomoc w wypełnianiu dokumentów, itp.).

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób z woj. dolnośląskiego, w tym:

60 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) – efektywność zatrudnieniowa min. 30%

15 osób długotrwale bezrobotnych – efektywność zatrudnieniowa min. 30%

40 osób o niskich kwalifikacjach – efektywność zatrudnieniowa min. 38%

15 osób z niepełnosprawnościami  – efektywność zatrudnieniowa min. 33%

15 osób w wieku powyżej 50 lat -– efektywność zatrudnieniowa min. 33%

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016 r. do  28.02.2018 r.
Biuro projektu mieści się w Wałbrzychu, przy ul. Górniczej 2.

Tel. kontaktowe: 605 591 462 lub 32 209 04 30
adres e-mail: nowapraca@bc1.pl

źródło: UM Głuszyca

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 7 min temu
dzisiaj, 30 min temu
wczoraj, 17 godz temu
sobota, 20.1.2018 23:13
sobota, 20.1.2018 22:29
sobota, 20.1.2018 14:32
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Auto Max
Auto Max
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Miral
Miral
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki