komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

środa, 21 marca 2018

Lubomira, Benedykta

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Nasze dzieci"

wtorek, 6.3.2018 09:31 , komentarze: 0 , odsłony: 177
kategorie artykułu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór do projektu pod nazwą „Nasze dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW.

Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie Miasta Wałbrzycha poprzez zwiększenie ich dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej. Projekt „Nasze dzieci” obejmie wsparciem łącznie 200 osób w tym: 80 dzieci poniżej 15 roku życia, 40 dzieci w wieku 15 – 17 lat,
40 osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze) oraz 40 opiekunów usamodzielnienia.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby mieszkające na terenie Miasta Wałbrzycha,
  • dzieci w wieku do 17 roku życia, umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby sprawujące pieczę zastępczą (rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka), na podstawie postanowienia sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka,
  • osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia, nie będące pracownikami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na podstawie dokumentu ustanawiającego opiekuna usamodzielnienia.

Realizacja Projektu potrwa dwa lata i odbędzie się w czterech, sześciomiesięcznych cyklach po 50 osób każdy.Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie następujących dokumentów: ankiety rekrutacyjnej, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa .

Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Projektu pokój nr 303, od 7:30 do 14:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem Projektu Ewą Guzik pod nr 74 66 40 902.

Otworzy się w nowym oknieWięcej informacji na stronach MOPS.

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 11 min temu
poniedziałek, 12.3.2018 11:49
niedziela, 4.3.2018 10:16
czwartek, 1.3.2018 16:02
czwartek, 1.3.2018 16:01
piątek, 23.2.2018 09:48
Miral
Miral
Auto Max
Auto Max
przewozy międzynarodowe piątka bus
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Skład opału Agro
Skład opału Agro