komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

środa, 21 lutego 2018

Eleonory, Fortunata

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

wtorek, 13.2.2018 18:00 , komentarze: 0 , odsłony: 188
kategorie artykułu:

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo – doradczym Starosty Wałbrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, członkowie Rady oraz dyrekcja PUP w Wałbrzychu.

W trakcie posiedzenia Rada wydała miedzy innymi pozytywną opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu, pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2017 roku, oceniła też pozytywnie racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2017 roku, przewidzianych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, a także podjęła uchwały w sprawie przeznaczenia w roku 2018 środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz w sprawie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Do jej zadań należy ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na sfinansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i sfinansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy.

Ponadto Powiatowa Rada Rynku Pracy jest odpowiedzialna za składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych czy opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

 

Wasze komentarze

Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Miral
Miral
Auto Max
Auto Max
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica